• כלים לשירותך
  • כניסה לחשבון שלי
החברה הישראלית לרפואה משלימה
Israeli Society for Complementary Medicine
יו"ר:
פרופ' אלעד שיף

מזכיר:
ד"ר אילנה לוי יורקובסקי

גזבר:
ד"ר גלי שטופמן
מטרות החברה

החברה מהווה קהילה של רופאים, חוקרים ומטפלים האמונים על שילוב הרפואה המשלימה והקונבנציונאלית. מדובר בארגון גג של בעלי מקצוע המתעניינים בשילוב רפואה משלימה ברפואה המקובלת בצורה מבוקרת.
 

החברה פועלת במספר אפיקים לקידום מספר מטרות:
 

1. לקדם הגישה הרפואית המשולבת והאינטגרטיבית במערכת הבריאות בישראל, בהסתדרות הרפואית הישראלית, במוסדות האקדמיה והחינוך הרפואי הקונבנציונאלי והמשלים בארץ
 

2. ליצור תשתית לשיתוף פעולה בין רופאים מהתמחויות שונות, מטפלים וחוקרים לקידום נושא הרפואה המשלימה והמשלבת במדינת ישראל.
 

3. להוות גוף מייעץ לגורמים ציבוריים בנושאי:

    • תהליכי רישוי

    • מידע לציבור

    • יצירת הנחיות לשילוב טיפולים ברפואה משלימה באינדיקציות רפואיות שונות ובניית ניירות עמדה מתאימים בשיתוף עם איגודי רופאים אחרים

    • הערכת יעילות הטיפולים והמוצרים השונים שמשווקים תחת הכותרת של "רפואה חלופית ומשלימה"
 

4. ליצור תוכנית הכשרה לרופאים\ות, אחים\ות ואנשי פרא-רפואה לקראת בניית תוכנית התמחות ברפואה אינטגרטיבית המוכרת ע"י ההסתדרות הרפואית
 

5. להכניס את טיפולי רפואה משלימה ואינטגרטיבית לסל הבריאות בהתוויות שונות מוכחות ובטיחותיות
 

6. ליצור מאגר מידע, שיהיה נגיש לרופאים, בעלי מקצועות בריאות אחרים ולציבור הרחב, ויתבסס בעיקרו על פרסומים בספרות המדעית אודות יעילות, רעילות ותופעות לוואי של הטיפולים המשלימים השונים. 
 

7. לבנות מערך מחקר וגיוס משאבים למחקר ברפואה משלימה ומשלבת
 

8. לבנות קשר עם בתי הספר לרפואה ובתי הספר לרפואה משלימה ע"י פתוח גישה מושכלת המשלבת את הרפואה המשלימה בתוך הרפואה המקובלת וחשיפה מתאימה של הסטודנטים והמתמחים השונים לאפשרות זו.
 

9. ליצור קשרי חוץ עם גורמים אקדמיים בעולם בעלי עניין ברפואה משלבת.

ברוכים הבאים לחברה הישראלית לרפואה משלימה

חברי החברה מוזמנים להתעדכן בפעילות החברה, לעקוב אחר אירועים ולשלם דמי חבר
כניסה לחברי החברה
הציבור מוזמן לקרוא מידע על רפואה משלימה
איני חבר/ת החברה